Logo
hotline Hotline: 0439987780 - 0982 341 778

Nhà máy Young Poong - KCN Bình Xuyên II, Vĩnh Phúc

Calender Ngày đăng: 14:37 07/08/2019
Calender Lượt xem: 985
Cỡ chữ minus plus

THI CÔNG M&E


1. Dựng đèn chiếu sáng bao quanh nhà xưởngJUCOTEC YOONG POONG VĨNH PHÚC-Nhà thầu cơ điện JUCOTEC YOONG POONG VĨNH PHÚC-Nhà thầu cơ điện


2. Thi công thang máng cápJUCOTEC YOONG POONG VĨNH PHÚC- Nhà thầu cơ điện
JUCOTEC YOONG POONG VĨNH PHÚC-Nhà thầu cơ điện3. Thi công đường ống âm sàn khu vực văn phòng nhà xưởngJUCOTEC YOONG POONG VĨNH PHÚC-Nhà thầu cơ điện4. Hệ thống đèn chiếu sáng khu vực văn phòng nhà xưởng

JUCOTEC YOONG POONG VĨNH PHÚC -Nhà thầu cơ điện