Logo
hotline Hotline: 0439987780 - 0982 341 778

Nhà Máy Samsung SEVT -KCN Yên Binh, Thái Nguyên

Calender Ngày đăng: 14:24 10/08/2019
Calender Lượt xem: 894
Cỡ chữ minus plus

 THI CÔNG M&E1. Thi công nhà xưởngJUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điện             JUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điện
JUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điện
2. Đấu nối hệ thống điện

JUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điệnJUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điện

3. Kéo cáp

JUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điện
4. Lắp đặt thang máng điện

JUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điệnJUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điện


                                                                                            


JUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điện JUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điện 

JUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điện   JUCOTEC SAMSUNG THÁI NGUYÊN-Nhà thầu cơ điện