Logo
hotline Hotline: 0439987780 - 0982 341 778

Khu nhà ở cao tầng 174 Lạc Long Quân

Calender Ngày đăng: 16:01 19/08/2019
Calender Lượt xem: 385
Cỡ chữ minus plus
Thông tin doanh nghip
o Tên doanh nghip:  Công ty c phn JUCOTEC VIT NAM
o Tr s văn phòng:   S 192, ngõ 120, đường Hoàng Mai, Hà Ni, Vit Nam
o S đin thoi: (84)- 439987780
o Đa ch giao dch:     Phòng 310, tng 3 tháp B, tòa nhà CT I1 1B Chung cư Vĩnh Hoàng, Qun Hoàng Mai, Hà Ni, Vit Nam
o Mã s thuế:   0105910334
o Đăng ký kinh doanh s: 0105910334    ( S Kế hoch và Đu tư Hà Ni)
 

 
Thông tin doanh nghip
o Tên doanh nghip:  Công ty c phn JUCOTEC VIT NAM 
o Tr s văn phòng:   S 192, ngõ 120, đường Hoàng Mai, Hà Ni, Vit Nam
o S đin thoi: (84)- 439987780
o Đa ch giao dch:     Phòng 310, tng 3 tháp B, tòa nhà CT I1  1B  Chung cư Vĩnh Hoàng, Qun Hoàng Mai, Hà Ni, Vit Nam 
o Mã s thuế:   0105910334 
o Đăng ký kinh doanh s: 0105910334    ( S Kế hoch và Đu tư Hà Ni)
Thông tin doanh nghip
o Tên doanh nghip:  Công ty c phn JUCOTEC VIT NAM 
o Tr s văn phòng:   S 192, ngõ 120, đường Hoàng Mai, Hà Ni, Vit Nam
o S đin thoi: (84)- 439987780
o Đa ch giao dch:     Phòng 310, tng 3 tháp B, tòa nhà CT I1  1B  Chung cư Vĩnh Hoàng, Qun Hoàng Mai, Hà Ni, Vit Nam 
o Mã s thuế:   0105910334 
o Đăng ký kinh doanh s: 0105910334    ( S Kế hoch và Đu tư Hà Ni)