Logo
hotline Hotline: 0439987780 - 0982 341 778

Jucotec bắt đầu dự án mới tại nhà máy Toto KCN Thăng Long II, Hưng Yên

Calender Ngày đăng: 12:26 24/12/2016
Calender Lượt xem: 889
Cỡ chữ minus plus
Giữa tháng 12-2016, Jucotec bắt đầu dự án mới tại nhà máy Toto, KCN Thăng Long II, Hưng Yên. Các anh em công nhân bắt đầu lắp đặt hệ thống thang máng điện và dựng lán trại.